De gemeenten in Haaglanden en de FNV willen verdringing op de arbeidsmarkt voorkomen.  Werknemers mogen niet hun baan verliezen of een achteruitgang in arbeidsvoorwaarden ervaren door de inzet van werkzoekenden. Echte banen mogen niet worden verdrongen door de inzet van mensen die zonder loon werken. Ook moet worden voorkomen dat uitkeringsgerechtigden zonder loon productief werk verrichten of dat werkzoekenden werken zonder loon zonder realistisch perspectief op betaald werk. Ook door de inzet van Social Return mogen reguliere werkenden hun arbeidsplaats niet verliezen. 

Toch kan er verdringing plaatsvinden. Als u het idee heeft dat u in uw omgeving verdringing ziet, kunt u bij het Meldpunt Verdringing in de regio Haaglanden melding doen van een situatie waarbij volgens u sprake is van verdringing. 

De achtergronden van het Meldpunt treft u hier aan. U kunt ook direct een melding doen.