Over het Meldpunt

De vijf gemeenten in de arbeidsmarktregio Haaglanden, Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland, hebben samen met FNV het Meldpunt Verdringing ontwikkeld. Werkzoekenden, werknemers en werkgevers kunnen hier melding maken van werkverdringing. Denk bijvoorbeeld aan zittende werknemers die hun baan verliezen door de inzet van werkzoekenden met subsidie. Maar het kan ook zijn dat echte banen worden verdrongen door de inzet van mensen die zonder loon werken terwijl zij geen redelijk perspectief hebben op betaald werk. Bovendien is er afgesproken dat mensen hun arbeidsplek niet mogen verliezen door de inzet van Social Return verplichtingen van de werkgever. 

Inventariseren

Arbeidsmarktregio Haaglanden en FNV vinden dit soort situaties onwenselijk. Via het Meldpunt Verdringing worden de meldingen geïnventariseerd en besproken. De gemeenten willen leren van de meldingen en samen met de vakbond nadenken over de mogelijkheden om werkverdringing in de toekomst te voorkomen.

 

Deel deze pagina

 

 

arbeidsmarktregio-hgl-apart-kaartje-2