Afspraken gemeenten en FNV

De afspraken die gemeenten en FNV hebben gemaakt zijn te vinden in het Protocol Voorkomen van verdringing en werken zonder loon. Hieronder vindt u een samenvatting van het protocol. 

Algemeen

Arbeid hoort betaald te worden. Alleen wanneer een werkzoekende naar het oordeel van de gemeente over onvoldoende vaardigheden beschikt om op een betaalde baan aangenomen te worden, kan besloten worden om een proefplaatsing of leerwerkplek aan te bieden.

Proefplaatsing

Als er sprake is van een proefplaatsing heeft de werkgever de intentie om een deelnemer aansluitend op de proefplaatsing een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Na een proefplaatsing mag geen proeftijd in het contract worden opgenomen. 

Leerwerkplek

Wanneer een kandidaat alleen in aanmerking komt voor een betaalde baan na het ontwikkelen van competenties en werknemersvaardigheden kan hij in aanmerking komen voor een leerwerkplek, hier wordt tijdelijk gewerkt met behoud van de uitkering.

Social Return

Social Return biedt mogelijkheden om bij aanbestedingen het wervingsgedrag van werkgevers te beïnvloeden. Het is niet toegestaan om personeel te ontslaan om Social Return mogelijk te maken. Als de werkgever geen ruimte heeft voor extra personeel, wordt de werkgever gevraagd opleidingsplaatsen en/of stageplaatsen aan te bieden.

Meldpunt Verdringing

Het Meldpunt Verdringing is een gezamenlijk digitaal meldpunt waar werkzoekenden, werknemers en werkgevers onwenselijke situaties op het gebied van werkverdringing kunnen aangeven. 

Vrijwilligerswerk 

Vrijwilligerswerk kan worden verricht met behoud van de uitkering. Ook hier mag geen sprake zijn van werkverdringing. Er mogen dus geen werknemers ontslagen zijn die vergelijkbare werkzaamheden uitvoerden.

  

Deel deze pagina